Σωκράτης Τόγιας

Μηχανήματα Επεξεργασίας Τροφίμων

Φιλοσοφία

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η παροχή της καλύτερης,πιο ευέλικτης και ταχύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πελατών της, σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της,μέσα από διαρκή έρευνα και υποστήριξη καινοτόμων εφαρμογών, με κύρια έμφαση στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη, πριν και μετά την πώληση.

Έμφαση δίνεται επίσης στην ποιότητα των πρώτων υλών, με ανοξείδωτους χάλυβες Aisi 304L & 316L, εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών και αντοχής, εξαρτήματα σύγχρονης τεχνολογίας & υψηλής ηλεκτρονικής, βιομηχανικά πλαστικά προδιαγραφών τροφίμων, όπως και στην πλήρη εναρμόνιση στις Κοινοτικές Οδηγίες περί Μηχανών & Προδιαγραφών Τροφίμων-Ποτών.

Photo Gallery