Σωκράτης Τόγιας

Μηχανήματα Επεξεργασίας Τροφίμων

Προφίλ

Η εταιρεία Σωκράτης Τόγιας Μηχ. Επεξ. Τροφίμων ιδρύθηκε το 2008, ως συνέχεια ατομικής επιχείρησης με δραστηριότητα στην τεχνική υποστήριξη και κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού από το 1980, με έδρα τον Βόλο. Κατασκευάζει και υποστηρίζει τεχνικά στην ελληνική αγορά μηχανήματα συσκευασίας, τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη συνεργασία με ηγετικές επιχειρήσεις της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, και ιδιαίτερα στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς, καλύπτοντας μέσα από μια γκάμα μηχανημάτων το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Κατασκευάζει η ίδια πλήρεις ανοξείδωτες γραμμές επεξεργασίας ελαιών και αγροτικών προϊόντων, βάσει των απαιτούμενων από τους ίδιους τους πελάτες προδιαγραφών, ενώ παρέχει τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένο κι έμπειρο προσωπικό.Πέραν των συναλλαγών της με την εγχώρια αγορά, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα εξαγωγές κατασκευασμένων από την ίδια μηχανημάτων σε χώρες όπως: Ιταλία, Βουλγαρία, Αυστραλία, Λιβύη, Βραζιλία.

Photo Gallery