Σωκράτης Τόγιας

Μηχανήματα Επεξεργασίας Τροφίμων

Υπηρεσίες

Σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό ή βελτιστοποίηση της γραμμής παραγωγής-επεξεργασίας τροφίμων & την υποστήριξή της με μηχανολογικό εξοπλισμό. Δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, μελετών, σχεδιασμού, τεχνικής υποστήριξης και service.
Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • μελέτη, σχεδιασμός & υποστήριξη λύσεων στην παραγωγική διαδικασία
  • επιτόπιες μηχανολογικές εργασίες & εφαρμογές από εξειδικευμένο συνεργείο
  • άμεση & ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη
  • πλήρης κάλυψη ανταλλακτικών
  • εγγύηση 2 ετών