Σωκράτης Τόγιας
Μηχανήματα Επεξεργασίας Τροφίμων

ΒΙΟ.ΠΑ. Ο.Τ.13, Α' ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ
Τ.Θ. 1052, Βόλου 2, Τ.Κ.38003

Τηλ.: +30 24210 95296 (+φαξ), 24213 02091, 6948933329, 6948570688
e-mail: sokratistogias@gmail.com